Jeśli zamówienie pochodzące z polecenia, zostanie zwrócone w terminie do 14 dni od otrzymania, nie zostanie opłacone lub zostanie anulowane przez zamawiającego, otrzyma ono status Odrzucone / anulowane widoczny w zakładce Polecenia w Strefie Ambasadora. Polecenie z takim statusem (jako że nie jest udanym poleceniem) nie będzie wliczane do Twojej prowizji. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące losów zamówienia, pochodzącego z Twojego polecenia - skontaktuj się z nami a szczegółowo opiszemy jego historię.