Realizacja wypłaty prowizji pochodzących z udanych poleceń, następuje w przeciągu 10 dni kalendarzowych. Dokładny czas otrzymania prowizji na rachunku jest zależny od wybranego banku, jednak przewidywany termin otrzymania wypłaty będzie każdorazowo widoczny w kolumnie Przewidywany termin doręczenia w zakładce Wypłaty w Strefie Ambasadora.


Udane polecenie oznacza zamówienie pochodzące z polecenia, które zostało złożone, opłacone, zrealizowane, oraz niezwrócone w terminie do 14 dni od doręczenia.


Jeśli zamówienie pochodzące z polecenia, zostanie zwrócone w terminie do 14 dni od otrzymania, nie zostanie opłacone lub zostanie anulowane przez zamawiającego, otrzyma ono status Odrzucone / anulowane widoczny w zakładce Polecenia w Strefie Ambasadora. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące losów zamówienia, pochodzącego z Twojego polecenia - skontaktuj się z nami a szczegółowo opiszemy jego historię.