Zakładka Adres polecający w Strefie Ambasadora zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do uzyskania uniwersalnego Adresu polecającego lub wygenerowania konkretnego.


  • ID Ambasadora, to unikalny numer identyfikacyjny, przypisywany każdemu z ambasadorów
  • Uniwersalny Adres Polecający to adres, bazujący na Twoim ID - możesz swobodnie z niego korzystać
  • Generator adresu polecającego umożliwia wygenerowanie Adresu polecającego, który będzie przenosił na konkretne miejsce na naszej stronie - na przykład do konkretnego modelu okularów lub na stronę z artykułem.