Zakładka Polecenia w Strefie Ambasadora zawiera informacje dotyczące losów poszczególnych zamówień, pochodzących z Twojego Adresu polecającego. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące losów zamówienia, pochodzącego z Twojego polecenia - skontaktuj się z nami a szczegółowo opiszemy jego historię.


Znaczenia statusów poleceń:

- Odrzucone / anulowane: jeśli zamówienie pochodzące z polecenia, zostanie zwrócone w terminie do 14 dni od otrzymania, nie zostanie opłacone lub zostanie anulowane przez zamawiającego, otrzyma ono status Odrzucone / anulowane

- Zapłacone: ten status wskazuje na polecenie, dla którego została już zrealizowana Wypłata

- Nieopłacone: ten status wskazuje na zamówienie, które wymaga rozliczenia. Co ważne, w przypadku nastąpienia zwrotu (w terminie do 14 dni od otrzymania), anulowania przez zamawiającego lub nieopłacenia, status ten może zmienić się na Odrzucone / anulowane.