Zakładka Wypłaty w Strefie Ambasadora przedstawia zestawienie zrealizowanych Wypłat prowizji, pochodzących z udanych poleceń.