Zakładka Statystyki w Strefie Ambasadora zawiera podsumowanie związane z Wypłatami (zarówno w ujęciu ilościowym jak i kwotowym), Wizytami, czy kampaniami, stworzonymi z poziomu Adresu polecającego.