Wszystkie wypłaty realizowane są na rachunek bankowy, skonfigurowany w Systemie Wypłat - ustawienia te dostępne są w zakładce Ustawienia w Strefie Ambasadora.