Aby dokonać polecenia, należy użyć Adresu polecającego, znajdującego się w zakładce Adres polecający w Strefie Ambasadora. Adres ten zapisuje w przeglądarce osoby, która go otworzy ciasteczko (ważne przez 30 dni), które w przypadku złożenia zamówienia na naszej stronie, przypisze prowizję do Ambasadora, którego Adres polecający został użyty.