Aby rozpocząć procedurę reklamacyjną lub zgłosić naprawę odwiedź stronę lanke.pl/serwis