Gwarancja obejmuje uszkodzenia, które powstały samoistnie, czyli bez udziału użytkownika. Innymi słowy - wady produktu wynikające z nieprawidłowego wykonania oraz ukrytych wad produkcyjnych. Aby rozpocząć procedurę reklamacyjną, odwiedź stronę lanke.pl/serwis