Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych takich jak zarysowania, złamania, zgniecenia oprawy, rozbicie lub zarysowanie soczewki / soczewek, lub inne, wynikające z niewłaściwego lub niedbałego użytkowania.  W przypadku uszkodzeń niepodlegających gwarancji naprawa może wiązać się z dodatkową opłatą, ustalaną zgodnie ze specyfiką uszkodzenia. Aby rozpocząć procedurę reklamacyjną lub zgłosić naprawę odwiedź stronę lanke.pl/serwis